Bezpečný domov

1. BESEDY/PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY - celkem 6 dvouhodinových besed po dobu trvání projektu, jejichž cílem bude informovat seniory o možných rizicích a nástrahách. Každá z besed bude zaměřena na konkrétní téma a bude probíhat populárně-naučnou formou výuky, tedy kromě teorie bude vždy součástí přednášky případová studie či dramatizace možných případů ohrožení. Nezbytnou součástí každé z besed bude aktivní diskuze mezi seniory a přednášejícími o tom, jaký nejvhodnější postup při konkrétním typu podvodného jednání zvolit. Besedy budou vycházet nejen ze znalostí a zkušeností přenášejích osob, ale také ze zkušeností cílové skupiny, jelikož případy zneužívání této skupiny v našem kraji rapidně stoupá.

2. INFORMAČNÍ BULLETIN - speciálně sestavený informační leták vztahující se ke každému z témat besed, ve kterém bude vždy shrnuto to nejpodstatnější. Leták bude obsahovat "rychlý návod" pro konkrétní situaci. Specifikem bulletinu bude lokální zaměření (na které osoby se v obci obrátit, jaké jsou aktuální hrozby). Informační bulletin bude přílohou místního obecního zpravodaje, který vychází měsíčně.

3. TERÉNNÍ PRÁCE - poradenství odborníka v oblasti posouzení ochrany majetku. Spolupráce s Policií ČR, spolupráce s obcí (péče o starší občany).

Číst dál...

Bezpečný domov - Nátlakové metody přímého prodeje

OS TrojHáček Vás srdečně zve na další besedu z projektu Bezpečný domov - téma "Nátlakové metody přímého prodeje" 

KDY - 23.března 2013 od 14:00 hodin
KDE - zasedací místnost HB 1.patro
..
Projekt je zaměřen na kriminalitu uplatňovanou vůči seniorům a snažíme se o prevenci a informování, jak kritické situace řešit.

OS TrojHáček