Bezpečný domov

 

FÁZE PROJEKTU:

ZÁŘÍ 2012 - PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

 • vytvoření podrobného harmonogramu projektu; koordinace s jednotlivými články projektu (zástupci městyse, přednášející, členové občanského sdružení, Policie ČR, redaktor Deníku Havlíčkobrodské listy a dalších účastníků besed)

ŘÍJEN 2012 - BESEDA NA TÉMA MAJETKOVÁ KRIMINALITA:

 • jak se chránit před okradením, jak zabezpečit majetek
 • jak postupovat, pokud k případu majetkové kriminality dojde

LISTOPAD 2012 - INFORMAČNÍ BULLETIN V MĚSÍČNÍKU BOROVSKÉ LISTY 

 • bulletin na téma Majetková kriminalita

PROSINEC 2012 - BESEDA NA TÉMA NÁTLAKOVÉ METODY PŘÍMÉHO PRODEJE

 • podvodné praktiky podomních prodejců, zástupců energetických/mobilních operátorů apod., předváděcích akcí

LEDEN 2013 - INFORMAČNÍ BULLETIN V MĚSÍČNÍKU BOROVSKÉ LISTY 

 • bulletin na téma Nátlakové metody přímého prodeje

ÚNOR 2013 - BESEDA NA TÉMA FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • znalost finanční terminologie pro usnadnění jednání s bankami či pojišťovnami a vyvarování se nevýhodných nabídek
 • ochranné prvky bankovek

BŘEZEN 2013 - INFORMAČNÍ BULLETIN V MĚSÍČNÍKU BOROVSKÉ LISTY 

 • bulletin na téma Finanční gramotnost

DUBEN 2013 – BESEDA NA TÉMA DOMÁCÍ NÁSILÍ

 • jak rozpoznat domácí násilí a jak postupovat, pokud k němu dochází; stalking

KVĚTEN 2013 - INFORMAČNÍ BULLETIN V MĚSÍČNÍKU BOROVSKÉ LISTY 

 • bulletin na téma Domácí násilí

ČERVEN 2013 – BESEDA NA TÉMA KYBERKRIMINALITA 

 • výhrůžky prostřednictvím e-mailu, textových zpráv; jak postupovat při ztrátě/odcizení mobilního telefonu; 
 • nástrahy internetu - nákupy přes internet a možná rizika s nimi spojená; nevyžádaná pošta (spamy); sociální sítě

ČERVENEC 2013 - INFORMAČNÍ BULLETIN V MĚSÍČNÍKU BOROVSKÉ LISTY 

 • bulletin na téma Kyberkriminalita

ZÁŘÍ 2013 – ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE + OVĚŘENÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ

 • zpětná vazba od cílové skupiny, „ponaučení“

ŘÍJEN 2013 – INFORMAČNÍ BULLETIN V MĚSÍČNÍKU BOROVSKÉ LISTY 

 • bulletin na téma „Co se v městysi/v přístupu občanů díky sérii besed na výše uvedená témata změnilo“

 LISTOPAD 2013 – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VYHODNOCENÍ PROJEKTU